17. november 2020

Tildeling av tilskudd

Tusen takk for mange gode og varierte søknader!

Vi350 sin styringsgruppe har behandlet et vidt spenn av søknader om tilskudd til aktiviteter og prosjekter tilknyttet jubileet. Totalsummen for tildeling er 1 290 200 kroner. Prosjektene inneholder både kunstutstillinger, konserter, teater, markering av kvinnedagen, danseforestillinger, bokutgivelse, jubileumsfrimerke, folkedraktutstilling og mye mer. Det blir et jubileumsår rikt på opplevelser for alle aldersgrupper. Det er summen av alle aktivitetene som innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og aktører bidrar med som skaper et mangfoldig jubileum, og viser alt det fantastiske Larvik har å by på.

Vi er i en utfordrende tid, og vi vet fortsatt lite om hvordan 2021 kommer til å se ut med hensyn til pandemien. Derfor er alle søkerne som  har mottatt tilskudd oppfordret til å tenke ut en alternativ plan for sitt prosjekt, slik at det likevel kan gjennomføres aktiviteter neste år. Vi håper på et mer normalt år, men er forberedt på endringer og er løsningsorienterte etter situasjonen.

Alle søkerne som har mottatt tilskudd inngår som en del av Vi350-programmet for 2021 og blir synliggjort på denne nettsiden.

Vi gleder oss til å skape Larviks 350-årsjubileum sammen med dere.

Utviklet av Insite Media AS