Tema ikon
Januar

Larvik i endring

Larvik skal være i stadig endring. Noen endringer er planlagte og ønskede, mens andre skjer som følge av hendelser man helst skulle vært...

Tema ikon
FEBRUAR

Industri og arbeidsliv

Larvik er et av Norges eldste industristeder. Farriselva har gitt kraft til jernverk og trelastindustri siden midten av 1500-tallet. I løpe...

Tema ikon
MARS

Kvinner

Like mange kvinner som menn har levd sine liv i Larvik. Likevel har kvinners liv og erfaringer fått liten plass i historiebøkene og vår k...

Tema ikon
APRIL

Forbrytelse og straff

Hva som er lov, hva som er kriminelt og hva som er sosialt akseptabelt har variert opp gjennom tidene. På 1600-tallet risikerte man å bli ...

Tema ikon
MAI

Kropp og sjel

Helse og fysisk fostring har hatt en sentral plass i byens historie. Laurvig bad ble grunnlagt i 1880, og like etter ble idrettsklubbene Lar...

Tema ikon
JUNI

Fra jord til bord

Hva folk har spist og drukket i Larvik gjennom historien har vært nært knyttet til sosial posisjon, tilgjengeligheten på råvarer og vels...

Tema ikon
JULI

Havet gir og havet tar

Larvik har sterke maritime tradisjoner. Gjennom flere hundre år var sjøfarten Larviks viktigste næring. Havet ga også mange lokale arbei...

Tema ikon
AUGUST

Ung i Larvik

Å vokse opp i Larvik i 2021 er noe ganske annet enn å vokse opp i Larvik for 350 år siden. Tidligere måtte mange barn bidra til familien...

Tema ikon
SEPTEMBER

Makt og avmakt

Da Larvik ble grunnlagt i 1671 hadde greven makt og privilegier til å styre både byen og områdene rundt. I 1837 ble det innført lokalt s...

Tema ikon
OKTOBER

Mangfold og medborgerskap

Medborgerskap handler om å føle at man hører til et sted, at man blir hørt og at man føler seg inkludert. Mange Larviksfolk har måttet...

Tema ikon
NOVEMBER

Kulturbyen

Mennesker trenger kunsten og dens helt unike evne til å utfordre, gi nye perspektiver, utvide horisonter, og til å oppleve noe som er stø...

Tema ikon
DESEMBER

Innovasjon og skaperkraft

Larviks historie er full av mennesker med en sterk drivkraft og et ønske om å gjøre eller skape noe ingen har gjort før. Byen har fostre...

Utviklet av Insite Media AS