OKTOBER

Mangfold og medborgerskap

Medborgerskap handler om å føle at man hører til et sted, at man blir hørt og at man føler seg inkludert. Mange Larviksfolk har måttet kjempe for å finne sin plass her i byen.  Det kan være mange ting som skiller oss; etnisitet, religion, kjønn, funksjonsevne, sosial status eller seksuell orientering. Hvordan har Larvikssamfunnet håndtert utenforskap og diskriminering gjennom vår historie? Hvem er og har vært ekskludert? Hvordan bygger vi ned fordommer og skaper et mer inkluderende Larvik?

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS