SEPTEMBER

Makt og avmakt

Da Larvik ble grunnlagt i 1671 hadde greven makt og privilegier til å styre både byen og områdene rundt. I 1837 ble det innført lokalt selvstyre, men i Larvik var det bare 200 menn som hadde stemmerett. Kampen for stemmerett for både kvinner og menn ble viktig utover 1800-tallet. I vår tid har det vært kjempet viktige kamper om kommunesammenslåinger og byutvikling

Rita Sachnowitz(1915 – 1943) og Frida Sachnowitz (1923-1943)

Rita Sachnowitz(1915 – 1943) og Frida Sachnowitz (1923-1943)

De to søstrene vokste opp i Sveins gate nederst på Nanset.

Stortingsrepresentant og tidligere stortingspresident

Dag Terje Andersen (1957 – )

-Jeg satt i telefon med Jens, jeg. Han hadde hatt fri et par uker, og når det er lenge siden en har prata sammen så blir det jo litt sånn: “Har du fått tatt deg noe ferie? Har du fått vært litt med familien” og sånt først. Så før vi hadde kommet til det vi egentlig skulle prate om så hørte jeg noen si til ham at “det har smelt i regjeringsbygget”.

Larviksdistriktets første kvinnelige ordfører

Bjørg Holmsen (1931 – 2015)

Bjørg Holmsen vokste opp i Helgesensgate på Torstrand. Hun viste seg tidlig å være en ledertype, og da hun var russ i 1950, ble hun valgt til russeformann. Det vakte oppsikt.

“Mandag på Skogheim, 7.mai 1945”

Signe Marie Jonsmyr (1898 – 1978) og Håkon Jacob Jonsmyr (1923 – 1974)

Til Hallstein (Kodenavn for Håkon, Maries sønn som var med i Gutta på skauen red.anm)

Makt kan misbrukes, og gjennom Larviks historie har mange også følt avmakt og håpløshet. Hvordan har fortidas Larviksfolk kjempet for medbestemmelse? Hvordan sikrer vi at alle stemmer blir hørt i dagens Larvik?

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS