SEPTEMBER

Makt og avmakt

Da Larvik ble grunnlagt i 1671 hadde greven makt og privilegier til å styre både byen og områdene rundt. I 1837 ble det innført lokalt selvstyre, men i Larvik var det bare 200 menn som hadde stemmerett. Kampen for stemmerett for både kvinner og menn ble viktig utover 1800-tallet. I vår tid har det vært kjempet viktige kamper om kommunesammenslåinger og byutvikling

Rita Sachnowitz(1915 – 1943) og Frida Sachnowitz (1923-1943)

Rita Sachnowitz(1915 – 1943) og Frida Sachnowitz (1923-1943)

De to søstrene vokste opp i Sveins gate nederst på Nanset.

Larviksdistriktets første kvinnelige ordfører

Bjørg Holmsen

Bjørg Holmsen vokste opp i Helgesensgate på Torstrand. Hun viste seg tidlig å være en ledertype, og da hun var russ i 1950, ble hun valgt til russeformann. Det vakte oppsikt.

Makt kan misbrukes, og gjennom Larviks historie har mange også følt avmakt og håpløshet. Hvordan har fortidas Larviksfolk kjempet for medbestemmelse? Hvordan sikrer vi at alle stemmer blir hørt i dagens Larvik?

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS