MARS

Kvinner

Like mange kvinner som menn har levd sine liv i Larvik. Likevel har kvinners liv og erfaringer fått liten plass i historiebøkene og vår kollektive hukommelse. Kvinner har ofte vært utelukket fra å delta på viktige historiske arenaer. Hvordan kan vi løfte frem kvinnenes betydning for Larvikssamfunnet og gjøre Larviks kvinner synlige og bedre kjent?

1849-1942 og 1859-1945

Olga og Erika Hassel

Lærerinner og stemmerettsforkjempere. – Hvis man utelukker kvinnen fra å stemme, utelukker man en kraft som kunne komme samfunnet til gode!

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS