NOVEMBER

Kulturbyen

Mennesker trenger kunsten og dens helt unike evne til å utfordre, gi nye perspektiver, utvide horisonter, og til å oppleve noe som er større enn en selv. Kunst og kultur erfares subjektivt og individuelt. Samtidig knytter det mennesker sammen, og skaper samhold og tilhørighet.

Larvik har lange tradisjoner for et rikt kulturliv flere hundre år tilbake i tid. I dag kan man delta i kulturelle aktiviteter, blant annet musikk, teater, dans og visuell kunst, både som deltaker og som publikum. Hvordan så kulturtilbudet ut på 1600-, 1700- og 1800-tallet? Hvordan kan kultur bidra til å skape identitet og bygge broer for framtidas Larvik?

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS