NOVEMBER

Kulturbyen

Mennesker trenger kunsten og dens helt unike evne til å utfordre, gi nye perspektiver, utvide horisonter, og til å oppleve noe som er større enn en selv. Kunst og kultur erfares subjektivt og individuelt. Samtidig knytter det mennesker sammen, og skaper samhold og tilhørighet.

Kulturpersonlighet

LENA CHRISTINA SOLBERG (1969 - )

Kultur favner så mye, og fyller mange sanser med verdifullt innhold. Når man er fratatt muligheten til å være i aktiv jobb, så betyr kulturopplevelser svært mye. For meg er det viktig å fylle tiden med verdifullt innhold, enten som deltaker eller tilskuer.

Forsikringsagent og bypoet

Joseph Clemens (1880-1962)

I Larvik jobbet Joseph Clemens som forsikringsagent. Han ble beskrevet som fåmælt, mild og beskjeden

Larvik har lange tradisjoner for et rikt kulturliv flere hundre år tilbake i tid. I dag kan man delta i kulturelle aktiviteter, blant annet musikk, teater, dans og visuell kunst, både som deltaker og som publikum. Hvordan så kulturtilbudet ut på 1600-, 1700- og 1800-tallet? Hvordan kan kultur bidra til å skape identitet og bygge broer for framtidas Larvik?

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS