MAI

Kropp og sjel

Helse og fysisk fostring har hatt en sentral plass i byens historie. Laurvig bad ble grunnlagt i 1880, og like etter ble idrettsklubbene Larvik Turn og IF Fram etablert. I løpet av 1900-tallet førte økt velferd og medisinske framskritt til at de aller fleste sykdommer kunne bekjempes.

Fysisk fostring er minst like viktig i dag som tidligere, men viktigheten av å ivareta psykisk helse har fått større oppmerksomhet. 2020 har også vist oss at samfunnet er sårbart, med nye sykdommer som spre seg raskt. Hvordan vil hverdagen se ut for de som vokser opp i Larvik i dag?

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS