JULI

Havet gir og havet tar

Larvik har sterke maritime tradisjoner. Gjennom flere hundre år var sjøfarten Larviks viktigste næring. Havet ga også mange lokale arbeidsplasser innen skipsbygging, hvalfangst og losvesen. Båtene Colin Archer konstruerte på Tollerodden er fortsatt kjent over hele verden. Under andre verdenskrig ble mange hvalfangere en del av den norske handelsflåten. Hvordan har vår sjøfartshistorie bidratt til å forme Larvikssamfunnet?

Fyrjente fra Svenner.

Sonja Langseth

Vi sitter ved et langbord hjemme hos Sonja, i leiligheten hennes i Stavern. Mellom oss har vi fotoalbum med bilder fra det som nesten oppleves som en annen tid, selv om ikke det er mange tiårene siden.

Fisker og sjømann

Johannes Wilhelmsen

Men til tross for farens advarsler fikk unge Johannes Wilhelmsen hyre om bord på ei seilskute. På midten av 1800-tallet ble verdens fraktmarked åpnet opp for den norske handelsflåten.

Skytter og krigsseiler

Ole Johan Næss

Under andre verdenskrig var den norske handelsflåten Norges viktigste bidrag til de alliertes seier. Ole Johan Næss var en av mange larviksgutter som utsatte seg for stor risiko om bord på norske skip i krigsårene.

Skipper på redningsskøyta «Colin Archer»

Nicolai M. Anthonisen

Skipper Nicolai Anthonisen satt med loggboka til redningsskøyta RS1 «Colin Archer». Med nøkternt språk førte han inn de dramatiske hendelsene som hadde utspilt seg på Finnmarkskysten den 20. mai 1894.

Den siste rekefiskeren i Nevlunghavn

Bjørn Larsen (1957 – )

Den først båten skaffet han seg da han var sytten, og begynte å fiske gjorde han da han var atten. Og siden da har Bjørn stort sett vært å finne der på brygga, eller i skøyta si.

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS