JULI

Havet gir og havet tar

Larvik har sterke maritime tradisjoner. Gjennom flere hundre år var sjøfarten Larviks viktigste næring. Havet ga også mange lokale arbeidsplasser innen skipsbygging, hvalfangst og losvesen. Båtene Colin Archer konstruerte på Tollerodden er fortsatt kjent over hele verden. Under andre verdenskrig ble mange hvalfangere en del av den norske handelsflåten. Hvordan har vår sjøfartshistorie bidratt til å forme Larvikssamfunnet?

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS