APRIL

Forbrytelse og straff

Hva som er lov, hva som er kriminelt og hva som er sosialt akseptabelt har variert opp gjennom tidene. På 1600-tallet risikerte man å bli henrettet for handlinger og utsagn som det i dag ikke engang ville bli reist tiltale for. Hvordan har ro og orden vært opprettholdt gjennom Larviks historie? Hvordan oppleves det å bryte loven eller uskrevne regler i Larvik i dag?

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS