APRIL

Forbrytelse og straff

Hva som er lov, hva som er kriminelt og hva som er sosialt akseptabelt har variert opp gjennom tidene. På 1600-tallet risikerte man å bli henrettet for handlinger og utsagn som det i dag ikke engang ville bli reist tiltale for. Hvordan har ro og orden vært opprettholdt gjennom Larviks historie? Hvordan oppleves det å bryte loven eller uskrevne regler i Larvik i dag?

1972

Rita Kilvær

– Jeg var fungerende politimester 22. juli. Det er kanskje det i jobbsammenheng som har gjort aller sterkest inntrykk, og som peker seg sterkest ut i livet. Regiondirektør i Kriminalomsorgen Sør (2017 – mars 2021).

1892-1970

Kristian Ljostveit

Søndag 24. februar 1946 tok sogneprest Kristian Ljostveit plass ved prekestolen i Larvik kirke. Han visste at han kom til å provosere, han visste at mange ville bli sinte og skuffet over det han hadde å si..

1969

Frank Skråmo

Tidligere straffedømt. – Jeg var ikke redd for å komme ut i samfunnet igjen. Men hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg vært redd.

1746-1773

Maren Olsdatter Tveiten

«Lettferdige kvinnfolk som ombringer sine fostre skal miste sin hals og deres hoder settes på en stake». Slik lød paragraf 6-6-7 i Christian Vs norske lov. I 1772 ble den unge Tjøllingjenta Maren Olsdatter Tveiten stilt for retten i Larvik, anklaget for barnemord.

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Se flere portretter her.

Utviklet av Insite Media AS