17. november 2020

Styret til Vi350

Styret har det overordnede ansvar og beslutningsmandat for ressurser, innhold og gjennomføring. Styringsgruppa setter retning og konkretiserer rammene for markeringen. Styringsgruppen har fast møte hver måned.

Medlemmene i styret er:

  • Rune Høiseth (leder), varaordfører Larvik kommune (LK)
  • Ingvild Aarthun, ass.rådmann LK
  • Hilde Bøkestad, kommunalsjef LK
  • Hege Lundh, styremedlem Larvik Næringsforening (LNF)
  • Aina Aske, avd.dir. Larvik Museum (LM)
  • Jan Fredrik Jonas, havnedirektør Larvik Havn (LH)
  • Jørn Haga, styreleder Larvik By (LB)
  • Knut Pihl, styremedlem Kulturrådet i Larvik (KRL)
Rune Høiseth, Ingvild Aartun, Knut Phil, Aina Aske, Jan fredrik Jonas, Hege Lundh og Hilde Bøkestad
Foto: Kjersti Bache Østlands-Posten: F.v. Rune Høiseth, Ingvild Aartun, Knut Phil, Aina Aske, Jan Fredrik Jonas, Hege Lundh og Hilde Bøkestad

Utviklet av Insite Media AS