Vi i Larvik 350

Vi i Larvik 350

Larvik skapes hver eneste dag av hver enkelt av oss som bor her. Larvik er en fysisk by, men vel så mye er Larvik en samling av meninger, av egenskaper, og av følelser. En slags levende mosaikk som bare er i lufta mellom oss. Vi vil vise mosaikken som er oss, som har vært oss, og som har formet oss og byen vår gjennom 350 år. 

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Portrettene som blir presentert er kategorisert i de ulike månedlige temaene som Vi i Larvik 350 er delt opp i. Her finner du en oversikt over temaene: 

I slutten av mai 2021 vil vi avduke en vegg med 350 illustrerte portretter av mennesker fra Larviks fortid og nåtid. Et klassebilde om du vil, med ansikter fra hele Larviks historie, som om tid ikke eksisterte, og at vi alle sammen fikk treffe hverandre én enkelt gang for å feire. Bildet vil også fra slutten av mai 2021 ligge i digitalt format på denne nettsida, der en kan bli kjent med personene og en flik av deres historie.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å vise verdien av enkeltmenneskene som bor og har bodd i byen vår, gjøre oss stolte av hverandre, vise at vi er en del av noe større enn oss selv og inspirere til å ta del i utviklinga av vårt sted på jorda.

Foto: Dahls foto, Ane Dahl Kristengård

Utviklet av Insite Media AS