Byutvikling

Stedskapingskolen

Larvik er ett av fire utvalgte pilotsteder i Norge som setter i gang nærmiljøprosesser fra januar 2021. Deltagerne som representerer de ulike pilotstedene guides til å være de beste tilretteleggerne for innbyggerdrevne nærmiljøprosjekter.

Stedskapingskolen er en digital løsning for storskaladugnader i lokalsamfunn: et digitalt verktøy og en ressursbank som gir støtte til å kunne planlegge og gjennomføre storskala dugnader. Metoden vektlegger stor innbyggermedvirkning og deltagelse, og hele prosessen skal gjennomføres på 6 måneder og 6 dager.

Vi vet enda ikke hvor Camp Larvik vil foregå, annet enn at det vil bli tilknyttet sentrum. Konkret sted og innhold for prosjektet er det innbyggerne selv som skal bestemme og gjennomføre.

Larvik har gode erfaringer med storskala dugnad, i 2008 ble Indre havn forvandlet til den arenaen som den er i dag basert på denne metoden. Nå håper vi å gjenskape den samme entusiasmen og engasjementet for et nytt dugnadsprosjekt i Larvik i anledning byjubileet.

Har du lyst til å bidra?

Stem frem ditt drømme prosjekt på linken under:

https://www.larvik.stedskaping.no/stem-frem-konseptene?fbclid=IwAR0TdsQVvdsvWI48BI37T_mLevVjtWdO9SBAW_OzoqwB9o1QscSXepuWf-0

Følg med her og ta kontakt med oss: stedskapingskolen.no

Utviklet av Insite Media AS