Byutvikling

Kunstprosjekt av SIRENE og Rintala Eggertsson Arkitekter

Tanzy Fumitory

Kunstinstallasjoner på Bøkkerfjellet

Tanzy Fumitory er tittelen på det sosiale kunstverket og installasjonen som kommer opp på Bøkkerfjellet i Larvik 24. september 2021.

Installasjonen vil bestå av fire enkeltstående skulpturelle arkitektoniske konstruksjoner som til sammen utgjør et allrom. En av dem med funksjon som utescene og galleri, og som vil kunne benyttes av både amatører som profesjonelle. Prosjektet er midlertidig og vil stå oppe i 2 år. Prosjektet er initiert av SIRENE i Larvik og utvikles i samarbeid med Rintala Eggertsson Arkitekter, kunstner Chris Bould og Fokus Larvik.

De arkitektoniske og funksjonelle skulpturene skapes av Rintala Eggertsson Arkitekter, hvor utgangspunktet er forankret i Chris Boulds kunstnerskap. Bould har gjennom tiår vært en tydelig kunstnerisk stemme i Larvik. Som en del av sin kunstneriske praksis har han egeninitiert skapt flere sosiale og skulpturelle uterom, og plassert objekter ut i offentligheten. Bould representerer i SIRENES øyne bærekraft med sitt nøkterne levesett og konstante søken og kunstneriske bearbeidelse av gjenbruksmaterialer.

Se også sak i Østlands-Posten 26. mars 2021: Her kommer et spennende prosjekt: – Se på det som en kjempeinvitasjon

Illustrasjon: Dagur Eggertsson

I forbindelse med allromprosjektet vil utstillingen Tre pinner i Kors, dedikert Chris Boulds kunstnerskap, vises i Galleri Bølgen i Bølgen Kulturhus fra 9. til 19 mai 2021. Åpning 9. mai l. 14.00. En utstilling som SIRENE kuraterer sammen med Bould og familien, og som er en vesentlig del av formidlingen rundt realiseringen av Tanzy Fumitory.

SIRENE

Kunstinitiativet SIRENE fra Larvik ble etablert i 2014 og består av Mari Ravler Johansen (kunstformidler), Eirin Støen (utøvende kunstner) og Nina Heum (utøvende kunstner). SIRENE ønsker å bidra til økt forståelse for betydningen av kunstfeltet som reell og faglig samfunnsaktør og synliggjøre byens muligheter ved å ta kunsten på alvor. SIRENEs agenda er lokal identitet, samarbeid, toleranse, utvikling og kreativitet.

Rinatale Eggertsson Arkitekter

Rintala Eggertsson Arkitekter er et nordisk arkitekturstudio basert i Oslo og Bodø og består av Sami Rintala, Vibeke Jenssen og Dagur Eggertsson. De jobber med prosjekter i flere land Deres arbeider ligger i grenselandet mellom ulike disipliner, og har gjennom årene omfattet uttrykk som møbeldesign, offentlige kunstprosjekter og arkitektur.

En vesentlig del av deres praksis er hands-on workshops med studenter, andre kunstnere og oppdragsgivere, der byggverk blir tegnet og bygget i full skala på stedet. Deres distinkte arkitektur, åpenhet, sosiale forståelse og evne til å se steder og situasjoners særegenheter, setter nå Boulds kunstnerskap i fokus.

Prosjektet er støttet av KORO – Kunst i offentlige rom, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune.

Samarbeidspartnere i prosjektet er LABO, Bergene Holm AS og Fokus Larvik.

Utviklet av Insite Media AS