Vi350

Hvorfor feirer vi 350 år som by?

Den 29. september 2021 er det 350 år siden grevskapet Laurvig ble opprettet. Grevskapet fikk […]

Vi350

Hvordan skal vi markere Larviks byjubileum?

Larviks 350 års jubileum i 2021 har fått tittelen «Vi350» nettopp fordi jubileets sentrale fokus […]

Vi350

Styringsgruppen

Styringsgruppen har det overordnede ansvar og beslutningsmandat for ressurser, innhold og gjennomføring. Styringsgruppen setter retning […]

Vi350

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er en operativ gruppe som har ansvaret for at alle arrangementer, aktiviteter og tiltak […]

Vi350

Vi350 logo

Du kan laste ned Vi350-logoen her. Det er viktig at retningslinjene for logoen følges. Mer […]

Utviklet av Insite Media AS