Vi350

Styringsgruppen

Styringsgruppen har det overordnede ansvar og beslutningsmandat for ressurser, innhold og gjennomføring. Styringsgruppen setter retning og konkretiserer rammene for markeringen og har fast møte hver måned.

  • Rune Høiseth (leder), varaordfører Larvik kommune
  • Ingvild Aarthun, assisterende rådmann Larvik kommune
  • Hilde Bøkestad, kommunalsjef Larvik kommune
  • Hege Lundh, styremedlem Larvik Næringsforening
  • Aina Aske, avdelingsdirektør Larvik Museum
  • Jan Fredrik Jonas, havnedirektør Larvik Havn
  • Jørn Haga, styreleder Larvik By
  • Knut Pihl, styremedlem Kulturrådet i Larvik

Utviklet av Insite Media AS