Vi350

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er en operativ gruppe som har ansvaret for at alle arrangementer, aktiviteter og tiltak blir gjennomført etter planen. Prosjektgruppen består av to nøkkelpersoner i hver ressursgruppe samt prosjektleder.

Nøkkelpersonene representerer en bredde fra kommunalt ansatte, næringsliv, frivillige, foreninger og andre aktører og har ansvar for oppfølging på hvert sitt område, men skal likevel kunne bidra på tvers og være støttefunksjoner for hverandre.

Prosjektleder er Camilla Svendsen, Larvik kommune, Kultur og fritid

Kommunikasjon og markedsføring

 • Vibeke Høeg Næss, Larvik kommune, kommunikasjon
 • Hildegunn Schrøder Riksfjord, Larvik kommune, kommunikasjon
 • Aleksander Vågen Oxholm, Larvik Museum
 • Jarle A. Melby, Larvik kommune, kommunikasjon

Næringsliv

 • Tore Hansen, Larvik Næringsforening
 • Gillian Hockly, Colab/Larvik kommune

Historieformidling

 • Ane Ringheim, Larvik Museum
 • Stig Hatlo, Larvik Sjømannsforening

Initiativ barn og unge

 • Rene Hansen, Larvik kommune, Pi-parken
 • Anne Bente Korssjøen Johnsen, Larvik kommune, kulturavdelingen

Arrangementer og aktiviteter

 • Christian Lorentzen, Bølgen kulturhus
 • Geir Thorstensen, Larvik Kulturråd og Barne- og Ungdomsteatret

Hovedarrangement

 • Arve Karlsen, Larvik kommune, kulturavdelingen
 • Agnes Hov Bjellvåg, Larvik Havn

Byutviklingsaktiviteter

Under arbeid

Utviklet av Insite Media AS