Vi350

Hvorfor feirer vi 350 år som by?

Den 29. september 2021 er det 350 år siden grevskapet Laurvig ble opprettet. Grevskapet fikk sitt navn fra byen Larvik, som fra da av ble løsrevet fra kjøpstaden Tønsberg. Det tidligere ladestedet hadde gått gjennom en urbaniseringsprosess over flere tiår. Det er imidlertid den formelle statusendringen denne septemberdagen i 1671 vi bruker som utgangspunkt når vi feirer Larvik bys 350-årsjubileum. Larvik ble samtidig residensby for Norges stattholder og Larvik grevskaps første greve, Ulrik Frederik Gyldenløve.

I 1692 ble byens grenser for første gang regulert. Skillet mellom borgerne, de selvstendig næringsdrivende på den ene siden, og arbeiderbefolkningen på den andre, ble formalisert. De førstnevnte skulle bo på «Nanset grunn», som var det «rette Larvik» (Storgata, Steinane og Prinsegata).  De som bodde her skulle ha enerett på å drive handel. Arbeidere, sjøfolk og fiskere bodde på Langestrand, Fritzøebakken og Torstrand med Østre og Vestre Halsen, og var fri for skattlegging.

Utviklet av Insite Media AS