22. november 2021

Joseph Clemens (1880-1962)

Forsikringsagent og bypoet

– Deilige fjord. Deilige strand. Deilige by, skrev Joseph Clemens i sin hyllest til Larvik i 1921.

Joseph Clemens har skrevet mange vers med kjærlighetserklæringer til Larvik. Mest kjent er han for å ha skrevet teksten til Larvikskantaten fra 1921.

Larvikspatrioten Clemens kom egentlig fra Kristiansand. Tidlig på 1900-tallet fant han kjærligheten i Larviksjenta Elisabeth Johnsen, og etter noen år i hovedstaden flyttet sørlendingen til Larvik og Elisabeth. De to giftet seg i 1908 og bosatte seg på Langestrand.

I Larvik jobbet Joseph Clemens som forsikringsagent. Han ble beskrevet som fåmælt, mild og beskjeden. Men den forsiktige forsikringsagenten var glødende opptatt av kunst og kultur og av språk og poesi. Han skrev glødende leserinnlegg til forsvar for riksmålet, og brukte fritiden sin på å skrive dikt og sanger.

Clemens lot seg inspirere av det han hadde rundt seg, av Larviksnaturen og av historien til den nye hjembyen sin. Han skrev om steder han var glad i, og blant diktene og sangene hans finner vi en hyllest til Bøkeskogen, en sang til Stavern og sang til Hedrum. Han leste historie og skrev skuespill. Ble det feiret jubileum i en av byens foreninger, var Joseph Clemens ikke vond å be om å skrive noen linjer. Var det noe eller noen som skulle feires, fikk Clemens ofte oppgaven med å holde tale, skrive prologer, sanger og dikt for jubilanten.

I 1921 var Larvik pynta til fest. Byen feiret sitt 250-års-jubileum, og Joseph Clemens var en av byjubileets mest sentrale aktører. Han hadde nemlig ledet byggekomiteen som sto ansvarlig for oppbyggingen av byens nye kino. Munken kino var kommunens gave til seg selv på jubileumsdagen, og ble høytidelig åpnet den 20. september 1921. På åpningsdagen var den en stolt og glad byggeleder som kunne feire at flere års vanskeligheter nå var overvunnet. Byggingen av Larviks nye storstue hadde nemlig hatt store kostnadsoverskridelser, og lenge ble det diskutert om man istedenfor å bygge ferdig etter planene, med et rikt utsmykket og vakkert kinobygg, skulle oppføre et enkelt og provisorisk bygg. Men på åpningsdagen kunne Joseph Clemens stolt konstatere at vanskelighetene var overvunnet og at byen hadde fått et kinobygg de kunne være stolte av. Fra scenen på Munken uttalte han:

-I dag sitter de, mine damer og herrer, for første gang innenfor de vegger som i flere måneder har vakt undren og mange spørsmål. De sitter for første gang i Larvik på en kommunal stol med selvløftende sete, en behagelighet som er Dem vel unt. De sitter under et kuppelhvelv som De må til sultanens by for å se maken til. Det er høyt under taket, for her skal være ren luft og høy stemning. Eventyrets farger omgir Dem, vi ønsker at De her alltid må føle Dem «østenfor sol og vestenfor måne, dvs langt vekk fra dagliglivets strev og bekymringer – inn i eventyrets forunderlige verden.

Noen dager senere var Joseph Clemens igjen i begivenhetenes sentrum. På selve jubileumsdagen den 29. september skulle byens helt nye jubileumskantate framføres. En kantate er en komposisjon for kor, solister og orkester, og Oscar Meier-Hansen skrev melodien. Joseph Clemens’ tekst beskrives som «rikt lyrisk strømmende i det lett pompøse».

Larvikskantaten har mange vers, og forteller Larvikshistorien i dikts form. Den åpner med linjene

Åpen ut mot havets velde, bølgende vilt, 

kranset inn av skog og fjelde, smilende mildt

har du sunget dine sange, 

gjennom vinternetter lange.

Gjennom sommerens lyse kvelde, like ny tross seklers elde. 

Deilige fjord.

Gjennom mange vers formidlet Joseph Clemens hvordan byen vokste fram med viktige næringer som tømmerhogst og tømmerfløting, sjømannskap og skipsbygging.

Men videre gikk veksten

mot syd, mot vest og øst.

Først en, så to, så hundre andre siden.

De tømret sine huser og bygget røst ved røst.

Og sådan vokste byen frem i tiden.

Vi står i dag og grunner på livets rike spill

og søker stoff i gulnede annaler

De krefter som har virket at byen vår blev til

har strømmet gjennom tusener kanaler.

Ja, vi i dag, vi drømmer langt mere stort og rikt

og bygger for den slekt som kommer efter.

Larvikskantaten og de andre diktene og sangene Joseph Clemens skrev til byen, sikret den forsiktige og beskjedne sørlendingen en stor plass i Larviksfolks hjerter. 50 år senere skulle Larvik feire nytt jubileum. Kantaten ble gjenskapt, og Joseph Clemens lange kjærlighetserklæring til byen sin fikk igjen nytt liv.

Kilder: Digitalarkivet, ØP 20.9.1920, 21.9. 1921, 5.10.1950, 12.11.1962 og 8.3.1972 og Jarlsberg og Larvik Amtstidende 19.9.1918, 11.2.1919 og 24.12.1921.

Illustratør: Christina Disington

i i Larvik 350 er et prosjekt av journalist Kristian Bålsrød, historiker Ane Ringheim ved Larvik Museum og illustratør Christina Disington, med støtte fra Larvik kommune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil du her og i Østlands-Posten bli kjent med ett av totalt 350 portretter som vil utgjøre samlingen Vi i Larvik 350.

Utviklet av Insite Media AS