Larvikspodden Vi350 Forbrytelse og straff 2: Politiet i Larvik

Vi har hatt besøk av politistasjonssjef i Larvik Tor Eriksen, og samtalt om hvordan politiet i Larvik i dag fungerer, hvor lovlydige larviksfolk er og hva som prioriteres i dag og i morgen. 

Politistasjonssjefen omtaler dagens politi som et omsorgsyrke.

– Det er mange som kommer til oss når det butter litt imot i andre sammenhenger, og vi har et stort omsorgshjerte.

Dette er den andre av i alt fire podkaster fra Larvikspodden rundt april måneds tema, som er Forbrytelse og straff.

Her finner du den første.

Politistasjonssjef i Larvik Tor Eriksen. Foto: Kjetil Vold

Programleder: Kjetil Vold. Opptak: Geir-Atle Johnsen. Produsent: Virvel AS.

Tema for april: Forbrytelse og straff

Larvikspodden Vi350 Kvinner 1

Mars er kvinnenes måned i byjubileet, og Larvikspodden Vi350 samarbeider med Østlands-Posten v/ journalist Kjersti Bache, som har ansvaret for innholdet.

Kjersti Bache snakker med kvinner – og noen menn – om kvinner, i tre hele podkaster.

Dette er den første av i alt tre podkaster fra Larvikspodden.

Her finner du den andre og den tredje.

Tema for mars: Kvinner

Utviklet av Insite Media AS