Nansetdagen 2021

Når:

lør 28. aug 2021

11.00-17.00

Hvor:

Nanset Idrettsforening, Fagerli idrettsplass

Arrangør:

Nanset Idrettsforening

Arrangementet er tenkt som et bymiljø-/nærmiljøtiltak for aktuelle foreninger i vårt nærområde som har lyst til å være med. For eksempel kirker, skoler, SFO, AFO, barnehager, korps osv.

Dette er et gratis arrangement.

Hensikten er at foreningene skal få anledning til profilere sine aktiviteter for hverandre og befolkningen i området. Bli bedre kjent med hverandre og kanskje finne krysningspunkter for mulig videre samarbeide.

Hva er målet med Nansetdagen 2021?

  • øke kjennskapen til nærmiljøets foreninger og frivillige organisasjoner, samt bedre samarbeidet mot disse
  • hverdagsintegrering – økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet, som handler om å skape tillit, tilhørighet, nettverk og deltakelse
  • markedsføre klubbens egne grupper og aktiviteter, Nanset IF vil gjerne bidra til økt aktivitet i vårt nærmiljø, dette på tvers av aktivitetstilbudet
  • ekstra fokus på tilbud til eldre som på mange måter er en ny gruppe som har behov for mosjon, diverse oppgaver/kurs/instruktører og sosial kontakt. Mange som er ensomme i denne gruppen.
  • markedsføre bydelens mangfold

Aldersgrense

Åpent for alle

Målgruppe

Alle

Arrangør

Nanset Idrettsforening

Arrangementsted

Nanset Idrettsforening, Fagerli idrettsplass

Adresse

Sportsveien 25

Postnummer

3269

Gratis!Utviklet av Insite Media AS