Åpning av Edle Hartmann Schjødts Park

Når:

lør 13. nov 2021

17:00

Hvor:

Parken foran Buggegården på Tollerodden

Arrangør:

Tverrpolitisk kvinnegruppe Larvik

Åpning av Larviks første park med kvinnenavn: Edle Hartmann Schjødts park.


Etter forslag fra partiet Høyre vedtok kommunestyret 16.06.2021 at parken foran Buggegården, øst for Kirkestredet 6 på Tolleroden i Larvik skulle få navnet Edle Hartmann Schjødts park.

Edle Hartmann Schjødt var en norsk journalist og forfatter. Hun er kanskje særlig kjent for sine petitartikler under psevdonymet Sfinx. Hun brukte imidlertid også psevdonymene Mystifax, Femme Masquée, Madame Max og Fru Karljohansen.
I sin ungdom tilhørte Edle Hartmann kretsen som ble omtalt som Kristiania-bohemen.
Født: 11. mars 1862, Larvik
Døde: 29. juni 1946

Hun vokste opp i Buggegården som ligger ved parken.
Parken åpnes kl. 17:00 med feiring, taler og appeller av Tverrpolitisk kvinnegruppe.
Velkommen!

Aldersgrense

Åpent for alle

Målgruppe

Alle

Arrangør

Tverrpolitisk kvinnegruppe Larvik

Arrangementsted

Parken foran Buggegården på Tollerodden

Adresse

Kirkestredet 6 (Park Foran)

Postnummer

3263

Gratis!

Bilde:

Foto Astrid Huneide, Collage og komposisjon Ulla Lise Johansen - Hovedsentralen for høyhæla sko

Utviklet av Insite Media AS